Phụ kiện đồng

Showing 1–16 of 71 results

Vòi Thân Cao HTT02B

Vòi Thân Cao HTT02B

Chất liệu: Đồng đen Mô tả: Vòi nước bằng đồng Read more »

Van Góc Đồng Thau AV11

Van Góc Đồng Thau AV11

Chất liệu: Đồng Màu sắc: Vàng Mô tả: Được sản Read more »

Van Góc Đồng Thau AV11B

Van Góc Đồng Thau AV11B

Chất liệu: Đồng Màu sắc: Đen Mô tả: Được sản Read more »

Van Góc Đồng Thau AV12B

Van Góc Đồng Thau AV12B

Chất liệu: Đồng Màu sắc: Đen Mô tả: Được sản Read more »

Van Góc Đồng Thau AV12

Van Góc Đồng Thau AV12

Chất liệu: Đồng Màu sắc: Đen Mô tả: Được sản Read more »

Đầu Xả Nước Lavabo XGC01

Đầu Xả Nước Lavabo XGC01

Chất liệu: Đồng Màu sắc: Màu đồng Mô tả: Đầu Read more »

Đầu Xả Nước Lavabo XGC01B

Đầu Xả Nước Lavabo XGC01B

Chất liệu: Đồng Màu sắc: Đen Mô tả: Đầu xả Read more »

Đầu Xả Nước Lavabo XGC03

Đầu Xả Nước Lavabo XGC03

Chất liệu: Đồng Màu sắc: Trắng Bạc Mô tả: Đầu Read more »

Đầu Xả Nước Lavabo XGC03

Đầu Xả Nước Lavabo XGC03

Chất liệu: Đồng Màu sắc: Màu đồng Mô tả: Đầu Read more »

Ống Cope FCF02

Ống Cope FCF02

Chất liệu: Đồng Màu sắc: Màu đồng Mô tả: Chất Read more »

Ống Cope FCF02B

Ống Cope FCF02B

Chất liệu: Đồng Màu sắc: Màu đồng Mô tả: Chất Read more »

Ống Cope FCF05

Ống Cope FCF05

Chất liệu: Đồng Màu sắc: Vàng Mô tả: Chất liệu Read more »

Hộp Đựng Vệ Sinh CTK033

Hộp Đựng Vệ Sinh CTK033

Chất liệu: Đồng Màu: Vàng Mô tả: Kích thước nhỏ Read more »

Hộp Đựng Vệ Sinh CTK033B

Hộp Đựng Vệ Sinh CTK033B

Chất liệu: Đồng Màu: Đen Mô tả: Kích thước nhỏ Read more »

DÂY VÒI XỊT CTK42B

DÂY VÒI XỊT CTK42B

Chất liệu: Đồng Màu:Đen Mô tả: Vòi xịt CTK42 dùng Read more »

Vòi xịt rửa cổ điển CTK43

Vòi xịt rửa cổ điển CTK43

Chất liệu: Đồng Màu: Vàng Mô tả:Đầu vòi xịt được Read more »