Chính sách bảo hành

Về điều kiện bảo hành các sản phẩm khách hàng mua tại XUÂN TÙNG Interior cần đảm bảo:

1. Thời hạn bảo hành 

–  Thời gian bảo hành là 12 tháng kể từ ngày mua sản phẩm (áp dụng cho tất cả các sản phẩm được cung cấp bởi XUÂN TÙNG Interior).

2. Điều kiện bảo hành

Sản phẩm sẽ được bảo hành nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Sản phẩm còn trong hạn bảo hành.
  • Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: Tên sản phẩm, mã sản phẩm, ngày sản xuất, tên khách hàng sử dụng,số điện thoại, địa chỉ, ngày mua….
  • Tem bảo hành phải còn nguyên vẹn, không rách rời, tẩy xóa..với những sản phẩm áp dụng phiếu bảo hành. 
  • Hư hỏng do chất lượng linh kiện hay lỗi quy trình sản xuất.

3. Các hạng mục được bảo hành

  • Bảo hành về chất liệu theo đúng mô tả sản phẩm.
  • Bảo hành về nước sơn bề mặt sản phẩm.