Lavabo Đá Cuội

Showing 1–16 of 46 results

Lavabo đá cuội LSC01

Lavabo đá cuội LSC01

Khối lượng: 20-30 kg/chiếc Xuất xứ: Việt Nam Màu: Đá Read more »

Lavabo đá cuội LSC04-19

Lavabo đá cuội LSC04-19

Khối lượng: 20-30 kg/chiếc Kích thước: ~D330 - 300 X Read more »

Lavabo đá cuội LSC02-01

Lavabo đá cuội LSC02-01

Khối lượng: 20-30 kg/chiếc Kích thước: ~D450 - 500 X Read more »

Lavabo đá cuội LSC04-37

Lavabo đá cuội LSC04-37

Khối lượng: 20-30 kg/chiếc Kích thước: ~D360 - 340 X Read more »

Lavabo đá cuội LSC04-36

Lavabo đá cuội LSC04-36

Khối lượng: 20-30 kg/chiếc Kích thước: ~D300 - 240 X Read more »

Lavabo đá cuội LSC04-35

Lavabo đá cuội LSC04-35

Khối lượng: 20-30 kg/chiếc Kích thước: ~D260 - 300 X Read more »

Lavabo đá cuội LSC04-34

Lavabo đá cuội LSC04-34

Khối lượng: 20-30 kg/chiếc Kích thước: ~D330 - 310 X Read more »

Lavabo đá cuội LSC04-33

Lavabo đá cuội LSC04-33

Khối lượng: 20-30 kg/chiếc Kích thước: ~D270 - 300 X Read more »

Lavabo đá cuội LSC04-32

Lavabo đá cuội LSC04-32

Khối lượng: 20-30 kg/chiếc Kích thước: ~D300 - 250 X Read more »

Lavabo đá cuội LSC04-31

Lavabo đá cuội LSC04-31

Khối lượng: 20-30 kg/chiếc Kích thước: ~D290 - 270 X Read more »

Lavabo đá cuội LSC04-30

Lavabo đá cuội LSC04-30

Khối lượng: 20-30 kg/chiếc Kích thước: ~D320 - 250 X Read more »

Lavabo đá cuội LSC04-29

Lavabo đá cuội LSC04-29

Khối lượng: 20-30 kg/chiếc Kích thước: ~D280 - 280 X Read more »

Lavabo đá cuội LSC04-28

Lavabo đá cuội LSC04-28

Khối lượng: 20-30 kg/chiếc Kích thước: ~D240 - 280 X Read more »

Lavabo đá cuội LSC04-27

Lavabo đá cuội LSC04-27

Khối lượng: 20-30 kg/chiếc Kích thước: ~D350 - 280 X Read more »

Lavabo đá cuội LSC04-26

Lavabo đá cuội LSC04-26

Khối lượng: 20-30 kg/chiếc Kích thước: ~D320 - 290 X Read more »

Lavabo đá cuội LSC04-25

Lavabo đá cuội LSC04-25

Khối lượng: 20-30 kg/chiếc Kích thước: ~D300 - 280 X Read more »

Dòng sản phẩm lavabo đá cuội hay còn gọi là chậu rửa mặt bằng đá cuội. Đây là sản phẩm với các hình thù đặc biệt từ những viên đá cuội được nhặt ngoài tự nhiên và chế tác lại. Chính vì thế mà chẳng viên nào giống viên nào, mỗi viên là một câu chuyện riêng.