Dự án VILLA designer by XUÂN TÙNG

 • 6
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 6dfa2656408725.59adb657d93d0
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Trên thực tế, dòng xe Van chủ yếu có giá chỉ từ 250 đến 400 triệu đồng/chiếc, chủ yếu là số sàn và được đăng ký biển riêng chở người, chở hàng hóa. Các dòng xe Van chủ yếu là thương hiệu Kia Morning, Chevrolet Spark.

Share: