Vòi bằng đồng

Vòi bằng đồng
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

GCA01 Vòi lavatory

Vòi lavatory: GCA01THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi lavatory, nóng lạnh.Thành phần vật liệu chính: Đ..

1.660.000VNĐ Trước thuế: 1.660.000VNĐ

GCA02 Vòi lavatory

Vòi lavatory: GCA02THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi lavatory, nóng lạnh.Thành phần chất liệu chính: ..

1.320.000VNĐ Trước thuế: 1.320.000VNĐ

GCA02B Vòi thân cao

Vòi lavatory: GCA02BTHÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi lavatory, nóng lạnh.Thành phần chất liệu chính:..

1.980.000VNĐ Trước thuế: 1.980.000VNĐ

GCA03 Vòi lavatory

Vòi lavatory: GCA03THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi lavatory, nóng lạnh.Thành phần liệu chính: Đồng ..

1.860.000VNĐ Trước thuế: 1.860.000VNĐ

GCA03B Vòi rửa bát

Vòi rửa bát - GCA03BTHÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi lavatory, nóng lạnh.Thành phần chất liệu chính:..

1.980.000VNĐ Trước thuế: 1.980.000VNĐ

GCA04 Vòi lavatory

Vòi lavatory: GCA04THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi lavatory, nóng lạnh.Thành phần liệu chính: Đồng ..

1.760.000VNĐ Trước thuế: 1.760.000VNĐ

GCA07 Vòi đồng

Vòi đồng : GC-A07THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi đồng, Vòi lavatory, nóng lạnh.Thành phần liệu chín..

2.310.000VNĐ Trước thuế: 2.310.000VNĐ

GCA13 Vòi lavabo nóng lạnh

Vòi lavabo nóng lạnh GCA13VÒI LAVABO NÓNG LẠNH:Thiết bị: Vòi lavabo nóng lạnh.Thành phần liệu chính:..

2.600.000VNĐ Trước thuế: 2.600.000VNĐ

GCA15 Vòi lavatory

Vòi lavatory: GCA15THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi lavatory, nóng lạnh.Thành phần chất liệu chính: ..

2.600.000VNĐ Trước thuế: 2.600.000VNĐ

GCA15B Vòi thân cao

Vòi lavatory: GCA15BTHÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi lavatory, nóng lạnh.Thành phần chất liệu chính:..

3.200.000VNĐ Trước thuế: 3.200.000VNĐ

GCA16B Vòi thân cao

Vòi lavatory: GCA16BTHÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi lavatory, nóng lạnh.Thành phần chất liệu chính:..

3.200.000VNĐ Trước thuế: 3.200.000VNĐ

GCA20 Vòi lavabo

Vòi lavabo GCA20VÒI LAVABOThiết bị: Vòi lavabo (lavatory) bằng đồng thau, kiểu cổ điển.Vật liệu cấu ..

1.250.000VNĐ Trước thuế: 1.250.000VNĐ

GCA20B Vòi thân cao

Vòi lavatory: GCA02BTHÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi lavatory, nóng lạnh.Thành phần chất liệu chính:..

1.860.000VNĐ Trước thuế: 1.860.000VNĐ

GCB03 Vòi âm bàn

Vòi âm bàn GCB03THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi nước, vòi đồng, vòi giả cổ, vòi nóng lạnh.Thành phầ..

2.860.000VNĐ Trước thuế: 2.860.000VNĐ

GCB04 Vòi lavatory

Vòi âm bàn - GCB04THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi lavatory, âm bàn, nóng lạnh.Thành phần liệu chính..

3.660.000VNĐ Trước thuế: 3.660.000VNĐ