Vòi bằng đồng

Vòi bằng đồng
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

GC-A01 Vòi lavatory

Vòi lavatory: GC-A01THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi lavatory, nóng lạnh.Thành phần vật liệu chính: ..

1.660.000VNĐ Trước thuế: 1.660.000VNĐ

GC-A03 Vòi lavatory

Vòi lavatory: GC-A03THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi lavatory, nóng lạnh.Thành phần liệu chính: Đồng..

1.860.000VNĐ Trước thuế: 1.860.000VNĐ

GC-A04 Vòi lavatory

Vòi lavatory: GC-A04THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi lavatory, nóng lạnh.Thành phần liệu chính: Đồng..

1.760.000VNĐ Trước thuế: 1.760.000VNĐ

GC-A07 Vòi đồng

Vòi đồng : GC-A07THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi đồng, Vòi lavatory, nóng lạnh.Thành phần liệu chín..

2.310.000VNĐ Trước thuế: 2.310.000VNĐ

GC-B03 Vòi âm bàn

Vòi âm bàn GC-B03THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi nước, vòi đồng, vòi giả cổ, vòi nóng lạnh.Thành ph..

2.640.000VNĐ Trước thuế: 2.640.000VNĐ

GC-B07 Vòi âm bàn

Vòi âm bàn GC-B07VÒI ÂM BÀNThiết bị: Bộ vòi âm bàn, khóa nóng lạnh riêng biệt.Thành phần vật li..

2.640.000VNĐ Trước thuế: 2.640.000VNĐ

GC-B08 Vòi âm bàn

Vòi âm bàn GC-B08THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi lavatory, âm bàn, nóng lạnh.Thành phần liệu chính:..

3.300.000VNĐ Trước thuế: 3.300.000VNĐ

GC-C01 Vòi rửa bát

Vòi rửa bát GC-C01THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi rửa bát, nóng lạnh.Thành phần liệu chính: Đồng th..

1.650.000VNĐ Trước thuế: 1.650.000VNĐ

GC-C04 Vòi rửa bát

Vòi rửa bát : GC-C04THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi rửa bát, nóng lạnh.Thành phần vật liệu chính: Đ..

1.460.000VNĐ Trước thuế: 1.460.000VNĐ

GC-C05 Vòi lavatory

Vòi lavatory: GC-C05THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi lavatory, nóng lạnh.Thành phần vật liệu chính: ..

1.360.000VNĐ Trước thuế: 1.360.000VNĐ

GC-C06 Vòi rửa bát

Vòi rửa bát GC-C06THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi rửa bát, nóng lạnh.Thành phần vật liệu chính: Đồn..

2.700.000VNĐ Trước thuế: 2.700.000VNĐ

GC-T01 Vòi hồ bằng đồng

Vòi hồ bằng đồng T01THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi hồ bằng đồng, một đường cấp.Thành phần vật liệu..

420.000VNĐ Trước thuế: 420.000VNĐ

GC-T02 Vòi sân vườn

Vòi sân vườn : GC-T02THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi sân vườn, vòi hồ, vòi đồng, một đường nước cấp..

880.000VNĐ Trước thuế: 880.000VNĐ

GC-T04 Vòi âm tường

Vòi âm tường GC-T04THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi âm tường, vòi nước, vòi đồng, vòi giả cổ, vòi nó..

2.640.000VNĐ Trước thuế: 2.640.000VNĐ

GC-T05 Vòi âm tường

Vòi âm tường GC-T05THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi âm tường, vòi nước, vòi đồng, vòi giả cổ, vòi nó..

1.260.000VNĐ Trước thuế: 1.260.000VNĐ