Vòi bằng đồng

Vòi bằng đồng
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

GCT04B Vòi âm tường

Vòi âm tường - GCT04BTHÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi âm tường, vòi nước, vòi đồng, vòi giả cổ, vòi ..

3.960.000VNĐ Trước thuế: 3.960.000VNĐ

GCT07B Vòi âm tường

Vòi âm tường - GCT07BTHÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi âm tường, vòi nước, vòi đồng, vòi giả cổ, vòi ..

3.960.000VNĐ Trước thuế: 3.960.000VNĐ

GCT05B Vòi treo tường

Vòi âm tường - GCT05BTHÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi âm tường, vòi nước, vòi đồng, vòi giả cổ, vòi ..

2.190.000VNĐ Trước thuế: 2.190.000VNĐ

GCV02B Vòi thân thấp

Vòi rửa thân thấp: GCV02BTHÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi lavatory, nóng lạnh.Thành phần chất liệu c..

2.310.000VNĐ Trước thuế: 2.310.000VNĐ

GCT01NB Vòi bằng đồng

Vòi hồ bằng đồng (Nước lạnh) - GCT01NBTHÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi lavatory lạnh.Thành phần chất..

570.000VNĐ Trước thuế: 570.000VNĐ

GCT01B Vòi bằng đồng

Vòi hồ bằng đồng (Nước lạnh) - GCT01BTHÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi lavatory lạnh.Thành phần chất ..

630.000VNĐ Trước thuế: 630.000VNĐ

GCV21B Vòi thân thấp

Vòi rửa thân thấp (Nước lạnh): GCV21BTHÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi lavatory lạnh.Thành phần chất ..

1.320.000VNĐ Trước thuế: 1.320.000VNĐ

GCV07B Vòi thân thấp

Vòi rửa thân thấp: GCV07BTHÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi lavatory, nóng lạnh.Thành phần chất liệu c..

2.310.000VNĐ Trước thuế: 2.310.000VNĐ

GCV05B Vòi thân thấp

Vòi rửa thân thấp: GCV05BTHÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi lavatory, nóng lạnh.Thành phần chất liệu c..

1.860.000VNĐ Trước thuế: 1.860.000VNĐ

GCV03B Vòi thân thấp

Vòi rửa thân thấp: GCV03BTHÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi lavatory, nóng lạnh.Thành phần chất liệu c..

1.980.000VNĐ Trước thuế: 1.980.000VNĐ

GCV04B Vòi thân thấp

Vòi rửa thân thấp: GCV04BTHÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi lavatory, nóng lạnh.Thành phần chất liệu c..

2.310.000VNĐ Trước thuế: 2.310.000VNĐ

GCA03B Vòi rửa bát

Vòi rửa bát - GCA03BTHÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi lavatory, nóng lạnh.Thành phần chất liệu chính:..

1.980.000VNĐ Trước thuế: 1.980.000VNĐ

GCA20B Vòi thân cao

Vòi lavatory: GCA02BTHÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi lavatory, nóng lạnh.Thành phần chất liệu chính:..

1.860.000VNĐ Trước thuế: 1.860.000VNĐ

GCA16B Vòi thân cao

Vòi lavatory: GCA16BTHÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi lavatory, nóng lạnh.Thành phần chất liệu chính:..

3.200.000VNĐ Trước thuế: 3.200.000VNĐ

GCA15B Vòi thân cao

Vòi lavatory: GCA15BTHÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi lavatory, nóng lạnh.Thành phần chất liệu chính:..

3.200.000VNĐ Trước thuế: 3.200.000VNĐ