Sen tắm bằng đồng

Sen tắm bằng đồng
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

GCAH6 Vòi đặt sàn

Vòi đặt sàn - GCAH6THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi đặt sàn nóng, lạnh.Thành phần liệu chính: Đồng t..

4.660.000VNĐ Trước thuế: 4.660.000VNĐ

GCAH7 Vòi đặt sàn

Vòi đặt sàn - GCAH7THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòi đặt sàn nóng, lạnh.Thành phần liệu chính: Đồng t..

6.680.000VNĐ Trước thuế: 6.680.000VNĐ

GCS01 Vòi sen tắm

Vòi sen tắm: GCS01THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Sen tắm nóng, lạnh.Thành phần liệu chính: Đồng thau đ..

2.750.000VNĐ Trước thuế: 2.750.000VNĐ

GCS03 Vòi sen tắm

Vòi sen tắm GCS03THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Sen tắm nóng, lạnh.Thành phần liệu chính: Đồng thau đú..

3.250.000VNĐ Trước thuế: 3.250.000VNĐ

GCS05 Sen tắm đứng

Sen tắm đứng GCS05THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Sen tắm đứng nóng, lạnh.Thành phần liệu chính: Đồng t..

4.980.000VNĐ Trước thuế: 4.980.000VNĐ

GCS07 Sen tắm đặt sàn

Sen tắm đặt sàn - GCS07THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Sen tắm đặt sàn nóng, lạnh.Thành phần liệu chính..

8.800.000VNĐ Trước thuế: 8.800.000VNĐ

GCS09 Sen tắm đặt sàn

Sen tắm đặt sàn GCS09THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Sen tắm nóng, lạnh.Thành phần liệu chính: Đồng tha..

6.700.000VNĐ Trước thuế: 6.700.000VNĐ

GCS11 Sen tắm bằng đồng

Sen tắm đứng bằng đồng - GCS11THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Sen tắm đứng; Sen tắm nóng, lạnh.Thành ph..

6.600.000VNĐ Trước thuế: 6.600.000VNĐ

GCS13 Sen tắm đứng

Sen tắm đứng: GCS13THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: sen tam đứng , Sen tắm nóng, lạnh.Thành phần liệu ch..

5.550.000VNĐ Trước thuế: 5.550.000VNĐ

GCS15 Sen tắm

Sen tắm GCS15THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Sen tắm đơn.Thành phần liệu chính: Đồng thau đúc.Hoàn thiệ..

1.480.000VNĐ Trước thuế: 1.480.000VNĐ

GCS17 Sen tắm

Sen tắm GCS17THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Sen tắm nóng, lạnh.Thành phần liệu chính: Đồng thau đúc.Ho..

1.760.000VNĐ Trước thuế: 1.760.000VNĐ

GCS18 Sen tắm đứng

Sen tam dung, GCS18THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: sen tam dung, Sen tắm nóng, lạnh.Thành phần liệu chí..

4.980.000VNĐ Trước thuế: 4.980.000VNĐ

GCS19 Sen cây

Sen cây: GCS19THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Sen tắm nóng, lạnh.Thành phần liệu chính: Đồng thau đúc.H..

5.550.000VNĐ Trước thuế: 5.550.000VNĐ

GCS20 Vòi sen tắm

Vòi sen tắm, GCS20Vòi sen tắm, THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Sen tắm nóng, lạnh.Thành phần liệu chính..

2.300.000VNĐ Trước thuế: 2.300.000VNĐ

GCS21 Sen tắm treo tường

Sen tắm treo tường - GCS21        THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết b..

28.600.000VNĐ Trước thuế: 28.600.000VNĐ