Sen tắm bằng đồng

Sen tắm bằng đồng
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

GC-S01 Vòi sen tắm

Vòi sen tắm: GC-S01THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Sen tắm nóng, lạnh.Thành phần liệu chính: Đồng thau ..

2.750.000VNĐ Trước thuế: 2.750.000VNĐ

GC-S03 Vòi sen tắm

Vòi sen tắm GC-S03THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Sen tắm nóng, lạnh.Thành phần liệu chính: Đồng thau đ..

3.250.000VNĐ Trước thuế: 3.250.000VNĐ

GC-S05 Sen tắm đứng

Sen tắm đứng GC-S05THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Sen tắm đứng nóng, lạnh.Thành phần liệu chính: Đồng ..

4.840.000VNĐ Trước thuế: 4.840.000VNĐ

GC-S09 Sen tắm đặt sàn

Sen tắm đặt sàn GC-S09THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Sen tắm nóng, lạnh.Thành phần liệu chính: Đồng th..

6.700.000VNĐ Trước thuế: 6.700.000VNĐ

GC-S13 Sen tắm đứng

Sen tắm đứng: GC-S13THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: sen tam đứng , Sen tắm nóng, lạnh.Thành phần liệu c..

5.550.000VNĐ Trước thuế: 5.550.000VNĐ

GC-S15 Sen tắm

Sen tắm GC-S15THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Sen tắm đơn.Thành phần liệu chính: Đồng thau đúc.Hoàn thi..

1.380.000VNĐ Trước thuế: 1.380.000VNĐ

GC-S17 Sen tắm

Sen tắm GC-S17THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Sen tắm nóng, lạnh.Thành phần liệu chính: Đồng thau đúc.H..

1.760.000VNĐ Trước thuế: 1.760.000VNĐ

GC-S18 Sen tắm đứng

Sen tam dung, GC-S18THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: sen tam dung, Sen tắm nóng, lạnh.Thành phần liệu ch..

4.840.000VNĐ Trước thuế: 4.840.000VNĐ

GC-S19 Sen cây

Sen cây: GC-S19THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Sen tắm nóng, lạnh.Thành phần liệu chính: Đồng thau đúc...

5.550.000VNĐ Trước thuế: 5.550.000VNĐ

GC-S20 Vòi sen tắm

Vòi sen tắm, GC-S20Vòi sen tắm, THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Sen tắm nóng, lạnh.Thành phần liệu chín..

2.300.000VNĐ Trước thuế: 2.300.000VNĐ

GC-S71 Sen tắm âm tường

Sen tắm âm tường GC-S71SEN TẮM ÂM TƯỜNGThiết bị: Sen tắm nóng, lạnh.Thành phần liệu chính: Đồng thau..

2.860.000VNĐ Trước thuế: 2.860.000VNĐ

GC-S73 Sen tắm âm tường

Sen tam am tuong, GC-S73THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Sen tắm nóng, lạnh.Thành phần liệu chính: Đồng ..

5.200.000VNĐ Trước thuế: 5.200.000VNĐ

GC-S75 Sen tắm âm tường

Sen tắm âm tường GC-S75SEN TẮM ÂM TƯỜNGThiết bị: Sen tắm nóng, lạnh.Thành phần liệu chính: Đồng thau..

4.840.000VNĐ Trước thuế: 4.840.000VNĐ