Phụ kiện phòng tắm

Phụ kiện phòng tắm
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

GCH01 Móc treo đôi

Móc treo: GCH01THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Móc treo đôi.Thành phần vật liệu: Đồng thau.Hoàn thiện b..

480.000VNĐ Trước thuế: 480.000VNĐ

GCH01N Móc treo đồ

Móc treo đồ GCH01NMÓC TREO ĐỒ, THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Móc treo đơn.Thành phần vật liệu: Đồng t..

480.000VNĐ Trước thuế: 480.000VNĐ

GCH02 Vòng treo khăn

Vòng treo khăn bằng đồng: GCH02THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòng treo khăng.Thành phần vật: Đồng tha..

580.000VNĐ Trước thuế: 580.000VNĐ

GCH03 Móc treo giấy

Móc treo giấy: GCH03THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Móc treo giấy.Thành phần vật liệu: Đồng thau.Hoàn t..

680.000VNĐ Trước thuế: 680.000VNĐ

GCH04 Giá để xà phòng

Giá để xà phòng: GCH04THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Đĩa để xà phòng.Thành phần vật liệu: Giá đỡ bằng ..

580.000VNĐ Trước thuế: 580.000VNĐ

GCH05 Giá để xà phòng

Giá để xà phòng - GCH05Thiết bị: Giá để xà phòng, bọt biển trong phòng tắm.Thành phần liệu..

680.000VNĐ Trước thuế: 680.000VNĐ

GCH06 Giá để xà phòng

Giá để xà phòng GCH06Thiết bị: Giá để xà phòng trong phòng tắm, rửa tay.Thành phần liệu ch..

680.000VNĐ Trước thuế: 680.000VNĐ

GCH07 Giá để cốc đơn

Giá để cốc đơn: GCH07THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Giá treo bằng đồng để cốc đơn.Thành phần vật liệu ..

580.000VNĐ Trước thuế: 580.000VNĐ

GCH08 Cốc để bàn chải đánh răng

Cốc để bàn chải đánh răng GCH08CỐC ĐỂ BÀN CHẢY ĐÁNH RĂNG GCH08Thiết bị: Gía treo cốc để bàn chả..

680.000VNĐ Trước thuế: 680.000VNĐ

GCH09 Giá để cọ tolet

Giá để cọ tolet - GCH09THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Giá để cốc đựng cọ tolet bằng đồng thau, cọ vệ s..

870.000VNĐ Trước thuế: 870.000VNĐ

GCH10 Móc treo giấy

Móc treo giấy - GCH10THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Móc treo giấy.Thành phần vật liệu: Đồng thau.Hoàn ..

890.000VNĐ Trước thuế: 890.000VNĐ

GCH11 Thanh treo khăn đơn

Thanh treo khăn đơn - GCH11THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Thanh phơi khăn đơn.Thành phần vật liệu khun..

720.000VNĐ Trước thuế: 720.000VNĐ

GCH12 Thanh treo khăn đôi

Thanh treo khăn đôi - GCH12THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Thanh phơi khăn.Thành phần vật liệu khung gi..

960.000VNĐ Trước thuế: 960.000VNĐ

GCH13 Kệ để khăn

Kệ để khăn - GCH13KỆ ĐỂ KHĂNThiết bị: Kệ để khăn bằng đồng cổ.Thành phần vật liệu khung giá: Bằng đồ..

1.880.000VNĐ Trước thuế: 1.880.000VNĐ

GCH14 Kệ mỹ phẩm

Kệ mỹ phẩm - GCH14THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Kệ mỹ phẩm.Thành phần vật liệu: Giá đỡ bằng đồng thau..

9.600.000VNĐ Trước thuế: 9.600.000VNĐ