Phụ kiện phòng tắm

Phụ kiện phòng tắm
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

GC-H01 Móc treo

Móc treo: GC-H01THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Móc treo đôi.Thành phần vật liệu: Đồng thau.Hoàn thiện ..

480.000VNĐ Trước thuế: 480.000VNĐ

GC-H02 Vòng treo khăn

Vòng treo khăn: GC-H02THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòng treo khăng.Thành phần vật: Đồng thau.Hoàn th..

580.000VNĐ Trước thuế: 580.000VNĐ

GC-H04 Đĩa để xà phòng

Đĩa để xà phòng: GC-H04THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Đĩa để xà phòng.Thành phần vật liệu: Giá đỡ bằng..

580.000VNĐ Trước thuế: 580.000VNĐ

GC-H07 Giá để cốc

Giá để cốc: GC-H07THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Giá treo bằng đồng để cốc.Thành phần vật liệu khung g..

580.000VNĐ Trước thuế: 580.000VNĐ

GC-H11 Phơi khăn đơn

Phơi khăn đơn: GC-H11THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Thanh phơi khăn.Thành phần vật liệu khung giá: Đồn..

720.000VNĐ Trước thuế: 720.000VNĐ

GC-H12 Phơi khăn đôi

Phơi khăn đôi: GC-H12THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Thanh phơi khăn.Thành phần vật liệu khung giá: Đồn..

960.000VNĐ Trước thuế: 960.000VNĐ

GC-H13 Kệ để khăn

Kệ để khăn: GC-H13KỆ ĐỂ KHĂNThiết bị: Giá để khăn bằng đồng cổ.Thành phần vật liệu khung giá: Bằng đ..

1.880.000VNĐ Trước thuế: 1.880.000VNĐ

GC-H14 Kệ mỹ phẩm

Kệ mỹ phẩm: GC-H14THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Kệ mỹ phẩm.Thành phần vật liệu: Giá đỡ bằng đồng thau..

9.600.000VNĐ Trước thuế: 9.600.000VNĐ

GC-H16 Giá để máy sấy

Giá để máy sấy GC-H16THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Giá để máy sấy tóc.Thành phần vật liệu: Đồng thau...

580.000VNĐ Trước thuế: 580.000VNĐ

GC-K01 Móc treo

Móc treo: GC-K01THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Móc treo đôi.Thành phần vật liệu: Đồng thau.Hoàn thiện ..

280.000VNĐ Trước thuế: 280.000VNĐ

GC-K01U Móc treo

Móc treo: GC-K01UTHÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Móc treo đôi.Thành phần vật liệu: Đồng thau.Hoàn thiện..

280.000VNĐ Trước thuế: 280.000VNĐ

GC-K02 Vòng treo khăn

Vòng treo khăn: GC-K02THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Vòng treo khăng.Thành phần vật: Đồng thau.Hoàn th..

380.000VNĐ Trước thuế: 380.000VNĐ

GC-K04 Đĩa để xà phòng

Đĩa để xà phòng: GC-K04THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Đĩa để xà phòng.Thành phần vật liệu: Giá đỡ bằng..

280.000VNĐ Trước thuế: 280.000VNĐ

GC-K05 Giá để bọt biển

Giá để bọt biển: GC-K05THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Giá để bọt biển.Thành phần vật liệu: Đồng thau.H..

440.000VNĐ Trước thuế: 440.000VNĐ

GC-K07 Giá để cốc

Giá để cốc GC-K07THÔNG TIN CHI TIẾT:Thiết bị: Giá treo bằng đồng để cốc.Thành phần vật liệu khung gi..

280.000VNĐ Trước thuế: 280.000VNĐ